Mine mærkesager og andre holdninger

Jeg har mange visioner for Ringsted og holdninger til mange ting. Jeg har valgt lavere skattetryk, bedre vilkår for vores erhvervsliv og flere muligheder for de unge som mine tre mærkesager. Foruden mine mærkesager kan man læse mine holdninger og visioner for bl.a. ældreområdet og skoleområdet samt mit bud på, hvordan vi kan skabe en bedre turismekultur i Ringsted, som vi alle kan nyde godt af.

Mine 3 mærkesager

Mine holdninger og visioner for skoleområdet

Børn går for mange timer i skole. Det er en fejl. I Danmark har vi verdens bedste foreningsliv, og så går vores børn i dag så mange timer i skole, at de dårligt kan tage del i det. Foreningslivet i Danmark står parat til at udvikle vores børn, og børn skal også have lov at have en anden rolle end den, de måske har i deres klasse. Spejder, kampsport, fodbold og floorball er blot nogle af de ting, som der måske ikke er overskud til efter en lang dag. Og så er det jo dyrt at lønne lærere hele dagen. Det er fedt, at der er kommet nogle varierede fag på programmet for eleverne, men der skal altså også være plads og energi til andet end at gå i skole. Jeg går ind for kortere skoledage.

Jeg opfatter det også som en fejl, at vi har nedlagt alle de små kommunale skoler i landsbyerne og fjernet overbygningen fra flere. Jeg er stolt af, at de Konservative var et af de få partier, der stemte imod at omlægge kommuneskolerne, så man på de fleste skoler i kommunen kun kan gå til 6. klasse og altså skal til en af de tre overbygningsskoler, som alle på nær Vigersted Skole ligger tæt ved Ringsted centrum.

Mine holdninger og visioner for ældreområdet

Ældreområdet er et stort og vigtigt fokusområde for mig. De ældre skal have det bedre. Punktum. Jeg så gerne, at vi i fremtiden både fra national – men også kommunal – side gik foran og gjorde det til en ære at blive gammel i Danmark og i Ringsted. Det kræver flere midler til området, og det ønsker jeg at give dem, men det kræver også at tænke ud af boksen og bruge de muligheder, vi har. Jeg ville ønske, at vi finansierede en øget indsats til de ældre ved at skære i de penge, som går til overførselsindkomster, fængsler og flygtninge, men alt dette afgøres i Folketinget, hvor jeg ved, at mit parti arbejder benhårdt på den prioritering af midler. Men hvad kan vi gøre i kommunen for, at de ældre får bedre vilkår – både på plejehjem, men også via hjemmeplejen? Måske skal der ansættes flere i hjemmeplejen, og vi kan også se på, om en større del af hjemmeplejen bør varetages af private. Men de største fremskridt kan vi nok gøre ved at inddrage mere frivillig hjælp i og omkring plejehjemmene.

Jeg svarer her på de fire spørgsmål, som stilles om ældre i kandidattesten på altinget.dk på de to næste slides.

Jeg svarer her på de fire spørgsmål, som stilles om ældre i kandidattesten på altinget.dk

Bør private virksomheder stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre?

Hvis private virksomheder kan gøre det billigere og bedre, end tilfældet er lige nu, skal vi selvfølgelig bruge private virksomheder frem for offentligt ansatte. Men kvaliteten skal være på sin plads, og det skal være mindst lige så godt. Generelt fortjener de ældre i Danmark bedre vilkår. Det kan ikke være rigtigt, at folk, der har begået kriminalitet, har bedre vilkår i nye fængsler, end vi tilbyder ældre, der har arbejdet hele livet for Danmark. Vi skal have et langt større fokus på de ældre nationalt, men også kommunalt, og ældreområdet er helt sikkert et område, jeg gerne vil prioritere. Vi skal også kigge på, om vi kan inddrage mere frivillighed på vores plejehjem for at aflaste personalet, så de kan fokusere på kerneopgaverne.

Skal kommunen inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet?

Ja. Hvis nogle vil arbejde frivilligt for at hjælpe de ældre, skal de da bare have lov! Alle de mange regler spænder ben for nærvær og god service – det, der i virkeligheden betyder noget for den ældre. Mange gange er en samtale og en gåtur det, der skal til for at opleve netop den livskvalitet og glæde, der gør, at livet på et plejehjem er værdigt. De frivillige kan aflaste plejepersonalet, så de har tid til ordentlig pleje af de ældre. Vi er i Danmark verdenskendt for vores frivilligkultur, så hvorfor skulle de ældre, der har knoklet hele livet, ikke nyde gavn af folk der ønsker, at gøre en forskel, GRATIS. Det forekommer mig absurd, at man kan være imod den slags; jeg arbejder selv frivilligt i Røde Kors og som spejderleder. Det giver utroligt meget både til dem, man hjælper, men også til en selv. Kommunen skal udbyde langt mere frivilligt arbejde, og kommunen skal oplyse borgerne om, hvordan de kan gøre en forskel. Jeg tror på, at det virkelig er en måde, vi kan løfte livskvaliteten for de ældre på vores plejehjem på. Og det kunne være sejt, at vi for en gangs skyld turde gå foran i Ringsted Kommune og gøre det til en ære at blive gammel.

Skal ældre, der har råd, kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem?

Det er klart, at hvis man har arbejdet hele livet, og man har penge tilovers som gammel, skal man kunne købe og bruge sine penge på de ting, der betyder noget for en. Hvorfor skulle det ændre sig, fordi man kom på plejehjem? Det er jo ikke ensbetydende med, at dem, der har færre penge, skal have dårligere forhold. Jeg tror, at det ville blive lettere at overskue mulighederne for ekstra service, hvis plejehjemmene i højere grad tilbød services, som kan vælges til.

 

Bør der ansættes flere i den kommunale pleje?

Jeg vil have ældreområdet forbedret. Jeg synes dog, at ideen om flere frivillige på vores plejehjem er værd at lægge kræfter i. Yderligere privatisering kan måske også forbedre kvaliteten af vores hjemmeplejeservice. Men ja, der bør være flere hænder i hjemmeplejen, og ja, de ældre skal have det bedre, end de har lige nu! Vi skal lægge ressourcer og kræfter i at gøre det til noget stort at blive gammel. Og jeg vil til hver en tid sætte penge af til de ældre frem for projekter som torvet.

 

En ny turismepolitik i Ringsted

Jeg arbejder i Outlet-centret og servicerer tit kinesere, der i gennemsnit lægger 2500 kr. i centret på en shoppingtur. Mange af kineserne skal efterfølgende til Roskilde for at se Roskilde Domkirke. Det er forståeligt, men når jeg spørger, om de ikke også skal se Sct. Bendts her i Ringsted, svarer langt de fleste, at de slet ikke har hørt om kirken, og at de blot følger turistbureauet, der peger mod Roskilde.
Det skal vi gøre bedre. Vi skal brande vores museer og attraktioner, og vi skal hjælpe turistindustrien i gang. Det er en guldmine, vi har liggende, og vi gør slet ikke nok ud af det.

Jeg har en plan. En plan for hvordan Ringsted Kommune kan sparke gang i turistindustrien i kommunen.

I Ringsted har vi, sat lidt på kanten, absolut ingen turismepolitik. Hvert år er mere end 2 millioner mennesker på besøg i Outlet-centret, men vi gør ikke nok fra kommunens side for at gøre det attraktivt for de kunder at tage videre ind til byen og se nogle af de seværdigheder, vi trods alt har. Der er faktisk ikke engang et eneste skilt ude i Outlet-centret, der viser, hvad man kan opleve i Ringsted af seværdigheder. Det er jo en skam. Lad dem se Ringsted Mølle, radiomuseet, Sct. Bendts. Gerne på bycyklerne, der kunne flyttes fra biblioteket til en ny turistinformation ved Outlet-centret.

Vi skal bygge Outlet-centret sammen med Ringsted og lægge den mangeårige strid, der har været mellem butikkerne i midtbyen og centerområdet, på hylden. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre, og jeg vil gerne stå i spidsen for en turismepolitik i Ringsted.

Mine 3 mærkesager

Mine holdninger og visioner for skoleområdet

Børn går for mange timer i skole. Det er en fejl. I Danmark har vi verdens bedste foreningsliv, og så går vores børn i dag så mange timer i skole, at de dårligt kan tage del i det. Foreningslivet i Danmark står parat til at udvikle vores børn, og børn skal også have lov at have en anden rolle end den, de måske har i deres klasse. Spejder, kampsport, fodbold og floorball er blot nogle af de ting, som der måske ikke er overskud til efter en lang dag. Og så er det jo dyrt at lønne lærere hele dagen. Det er fedt, at der er kommet nogle varierede fag på programmet for eleverne, men der skal altså også være plads og energi til andet end at gå i skole. Jeg går ind for kortere skoledage.

Jeg opfatter det også som en fejl, at vi har nedlagt alle de små kommunale skoler i landsbyerne og fjernet overbygningen fra flere. Jeg er stolt af, at de Konservative var et af de få partier, der stemte imod at omlægge kommuneskolerne, så man på de fleste skoler i kommunen kun kan gå til 6. klasse og altså skal til en af de tre overbygningsskoler, som alle på nær Vigersted Skole ligger tæt ved Ringsted centrum.

Mine holdninger og visioner for ældreområdet

Ældreområdet er et stort og vigtigt fokusområde for mig. De ældre skal have det bedre. Punktum. Jeg så gerne, at vi i fremtiden både fra national – men også kommunal – side gik foran og gjorde det til en ære at blive gammel i Danmark og i Ringsted. Det kræver flere midler til området, og det ønsker jeg at give dem, men det kræver også at tænke ud af boksen og bruge de muligheder, vi har. Jeg ville ønske, at vi finansierede en øget indsats til de ældre ved at skære i de penge, som går til overførselsindkomster, fængsler og flygtninge, men alt dette afgøres i Folketinget, hvor jeg ved, at mit parti arbejder benhårdt på den prioritering af midler. Men hvad kan vi gøre i kommunen for, at de ældre får bedre vilkår – både på plejehjem, men også via hjemmeplejen? Måske skal der ansættes flere i hjemmeplejen, og vi kan også se på, om en større del af hjemmeplejen bør varetages af private. Men de største fremskridt kan vi nok gøre ved at inddrage mere frivillig hjælp i og omkring plejehjemmene.

Jeg svarer her på de fire spørgsmål, som stilles om ældre i kandidattesten på altinget.dk på det næste slide.

Jeg svarer her på de fire spørgsmål, som stilles om ældre i kandidattesten på altinget.dk

Bør private virksomheder stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre?

Hvis private virksomheder kan gøre det billigere og bedre, end tilfældet er lige nu, skal vi selvfølgelig bruge private virksomheder frem for offentligt ansatte. Men kvaliteten skal være på sin plads, og det skal være mindst lige så godt. Generelt fortjener de ældre i Danmark bedre vilkår. Det kan ikke være rigtigt, at folk, der har begået kriminalitet, har bedre vilkår i nye fængsler, end vi tilbyder ældre, der har arbejdet hele livet for Danmark. Vi skal have et langt større fokus på de ældre nationalt, men også kommunalt, og ældreområdet er helt sikkert et område, jeg gerne vil prioritere. Vi skal også kigge på, om vi kan inddrage mere frivillighed på vores plejehjem for at aflaste personalet, så de kan fokusere på kerneopgaverne.

Skal kommunen inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet?

Ja. Hvis nogle vil arbejde frivilligt for at hjælpe de ældre, skal de da bare have lov! Alle de mange regler spænder ben for nærvær og god service – det, der i virkeligheden betyder noget for den ældre. Mange gange er en samtale og en gåtur det, der skal til for at opleve netop den livskvalitet og glæde, der gør, at livet på et plejehjem er værdigt. De frivillige kan aflaste plejepersonalet, så de har tid til ordentlig pleje af de ældre. Vi er i Danmark verdenskendt for vores frivilligkultur, så hvorfor skulle de ældre, der har knoklet hele livet, ikke nyde gavn af folk der ønsker, at gøre en forskel, GRATIS. Det forekommer mig absurd, at man kan være imod den slags; jeg arbejder selv frivilligt i Røde Kors og som spejderleder. Det giver utroligt meget både til dem, man hjælper, men også til en selv. Kommunen skal udbyde langt mere frivilligt arbejde, og kommunen skal oplyse borgerne om, hvordan de kan gøre en forskel. Jeg tror på, at det virkelig er en måde, vi kan løfte livskvaliteten for de ældre på vores plejehjem på. Og det kunne være sejt, at vi for en gangs skyld turde gå foran i Ringsted Kommune og gøre det til en ære at blive gammel.

Skal ældre, der har råd, kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem?

Det er klart, at hvis man har arbejdet hele livet, og man har penge tilovers som gammel, skal man kunne købe og bruge sine penge på de ting, der betyder noget for en. Hvorfor skulle det ændre sig, fordi man kom på plejehjem? Det er jo ikke ensbetydende med, at dem, der har færre penge, skal have dårligere forhold. Jeg tror, at det ville blive lettere at overskue mulighederne for ekstra service, hvis plejehjemmene i højere grad tilbød services, som kan vælges til.

Bør der ansættes flere i den kommunale pleje?

Jeg vil have ældreområdet forbedret. Jeg synes dog, at ideen om flere frivillige på vores plejehjem er værd at lægge kræfter i. Yderligere privatisering kan måske også forbedre kvaliteten af vores hjemmeplejeservice. Men ja, der bør være flere hænder i hjemmeplejen, og ja, de ældre skal have det bedre, end de har lige nu! Vi skal lægge ressourcer og kræfter i at gøre det til noget stort at blive gammel. Og jeg vil til hver en tid sætte penge af til de ældre frem for projekter som torvet.

En ny turismepolitik i Ringsted

Jeg arbejder i Outlet-centret og servicerer tit kinesere, der i gennemsnit lægger 2500 kr. i centret på en shoppingtur. Mange af kineserne skal efterfølgende til Roskilde for at se Roskilde Domkirke. Det er forståeligt, men når jeg spørger, om de ikke også skal se Sct. Bendts her i Ringsted, svarer langt de fleste, at de slet ikke har hørt om kirken, og at de blot følger turistbureauet, der peger mod Roskilde.
Det skal vi gøre bedre. Vi skal brande vores museer og attraktioner, og vi skal hjælpe turistindustrien i gang. Det er en guldmine, vi har liggende, og vi gør slet ikke nok ud af det.

Jeg har en plan. En plan for hvordan Ringsted Kommune kan sparke gang i turistindustrien i kommunen.

I Ringsted har vi, sat lidt på kanten, absolut ingen turismepolitik. Hvert år er mere end 2 millioner mennesker på besøg i Outlet-centret, men vi gør ikke nok fra kommunens side for at gøre det attraktivt for de kunder at tage videre ind til byen og se nogle af de seværdigheder, vi trods alt har. Der er faktisk ikke engang et eneste skilt ude i Outlet-centret, der viser, hvad man kan opleve i Ringsted af seværdigheder. Det er jo en skam. Lad dem se Ringsted Mølle, radiomuseet, Sct. Bendts. Gerne på bycyklerne, der kunne flyttes fra biblioteket til en ny turistinformation ved Outlet-centret.

Vi skal bygge Outlet-centret sammen med Ringsted og lægge den mangeårige strid, der har været mellem butikkerne i midtbyen og centerområdet, på hylden. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre, og jeg vil gerne stå i spidsen for en turismepolitik i Ringsted.